Huis van Fysergo
 • Organisatiekracht
  Via een structurele verbinding tussen mens-, werk- en teamkracht ontwikkelen wij uw organisatiekracht.
 • Teamkracht
  Wij zorgen dat mensen werken met een zelfde perspectief en doel en de verbinding aangaan met elkaar en de organisatiedoelen. Samen met u creëren wij een heldere en vitale koers voor mensen en teams.
 • Werkkracht
  Met onze kennis van lean management en onze ervaring t.a.v. het laten functioneren van de mens in een werkomgeving bieden wij passende oplossingen op het verbeteren van werkkracht. Een perfecte combinatie voor het creëren van een duurzame werkomgeving t.b.v. gezond, veilig en efficiënt werken.
 • Menskracht
  Gezonde organisaties met vitale medewerkers, dat is het doel waar wij samen met u aan willen werken. Gedragsverandering en het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid zijn hierbij de rode draad bij elke interventie.

Thema: Mentale Veerkracht

Wij geloven in de kracht van mensen en teams. In alles wat wij doen, richten wij ons op het versterken van de kracht van de mensen zelf. Het individu heeft alleen wat hulp nodig als de batterij even leeg is of als men de batterij extra wil vullen. Wij leveren daarom werkende oplossingen in het hele proces van verzuim- tot prestatiemanagement.

Meer weten?

Nieuws

Fit in 20 seconden ?

Elk jaar nemen weer miljoenen mensen zich voor om nu eens echt af te vallen

 

Veilig in Bedrijf

Impressie van de Groene Netwerkdag in Wijnfort Landmark

 

Fysergo in bedrijf

Continuïteit van de onderneming staat voor elk bedrijf op de eerste plaats. Daar heeft ieder in de organisatie zijn rol en verantwoordelijkheid in. Maar heeft iedereen dat helder voor ogen? Lopen de doelen van medewerkers en organisatie gelijk op? De uitdaging voor elke organisatie is om beleid te kunnen vertalen naar concrete doelen met bijbehorende werkafspraken en werkprocessen.

Lees meer

VITALE KOERS

Een aanpak die de doelstellingen van de medewerkers en de organisatie bij elkaar brengt. Via een structurele verbinding tussen mens-, werk- en teamkracht ontwikkelen wij uw organisatiekracht.

 
Ervaar de kracht van mensen