Fysergo Care

Het Centrale Administratie, Registratie en Evaluatie systeem Care is het logistieke systeem van Fysergo om bedrijfszorgpakketten te verwerken.

Fysergo levert arbeidsfysiotherapeutische producten, re´ntegratieproducten, consultancy en managementsystemen aan verzekeraars, bedrijven en arbodiensten. Fysergo bestaat uit een personele onderneming (Fysergo B.V.) en een netwerk onderneming (Fysarbo B.V.).